sleekStore 4.0 już dostępny!

Najnowsza wersja naszej wtyczki to poprawki oraz usprawnienia funkcjonalności z wersji 3.9.x oraz oczekiwana możliwość definiowania kuponów rabatowych dla konkretnych produktów.

Kolejne wydania linii 4.x będą skupiały się m.in. na optymalizacji istniejących funkcji, zarówno od strony silnika jak i panelu administracyjnego, tak aby obsługa wtyczki była jeszcze bardziej wygodna i łatwa.

17 maja 2016