API / hooks sleekStore

Wtyczka sleekStore pozwala na łatwą integrację sprawdzonych mechanizmów obsługi i zarządzania płatnościami w dowolnych zastosowaniach, zarówno na potrzeby innych pluginów, jak i w indywidualnych implementacjach w ramach motywu graficznego.

W tym celu oferuje szereg skrótów (shortcodes), funkcji motywów oraz elastyczny system szablonów. Dopełnieniem tej funkcjonalności są poniższe haki API, dające bezpośredni dostęp do mechanizmów wtyczki.

Jeżeli posiadasz indywidualny problem związany z realizacją lub obsługą płatności, którego nie potrafisz zrealizować z wykorzystaniem mechanizmów sleekStore, lub nie wiesz jak to zrobić – skontaktuj się z nami.

w9ss_new_order ($orderid)

Wywoływane przy złożeniu nowego zamówienia. Zamówienie możemy pobrać za pomocą funkcji:
$order = w9ss()->get_order($orderid)

w9ss_order_custom_options

Możliwość dodania dodatkowych operacji dostępnych w panelu administracyjnym edycji zamówienia

w9ss_change_status ($id, $status)

Wywoływane podczas ręcznej zmiana statusu zamówienia w panelu admina

w9ss_status_notify ($numer, $status)

Wywoływane podczas automatycznej zmiany statusu zamówienia (związanej z realizacją płatności online)

w9ss_execute_actions ($order)

Wywoływane przy wykonywaniu akcji automatycznych dla zamówienia. Parametrem jest obiekt zamówienia.

w9ss_execute_action ($item, $order)

Wywoływane w przypadku realizacji automatycznej akcji dla konkretnej pozycji zamówienia. Parametrem jest obiekt zamówienia oraz obiekt konkretnej pozycji zamówienia, którego wywołanie dotyczy.