Edycja produktów w sleekStore

Dodawanie produktów i obsługa zamówień:
Powyższy film dotyczy wersji 1.x. Najnowsza wersja sleekStore może różnić się detalami, ale zasada działania pozostaje taka sama.

Sprzedaż plików:

Powyższy film dotyczy wersji 1.x. Najnowsza wersja sleekStore może różnić się detalami, ale zasada działania pozostaje taka sama.

Jeżeli określiliśmy w ustawieniach sleekStore typ postów będących produktami, przy edycji lub dodawaniu danego postu możemy korzystać z wygodnego boxu umożliwiającego edycję parametrów produktu.

Edycja produktów

Dostępne opcje to:

Cena – określa cenę produktu. Jeśli cena zostanie zdefiniowana, przy produkcie będzie wyświetlała się informacja o cenie oraz przycisk „Dodaj do koszyka”.

Jednostka ilości – określa jednostkę, w jakiej dany produkt będzie dodawany i przedstawiany w koszyku.

Użyj stanów magazynowych – określa, czy produkt będzie miał określony (ograniczony) stan magazynowy. Pozwala to na sprzedaż tylko określonej liczby produktów. Po wyczerpaniu stanu magazynowego produktu nie będzie można zakupić lub wyświetlanie produktu zostanie wyłączone (w zależności od ustawień modułu).

Wybór ilości – określa, czy przy przycisku „dodaj do koszyka” ma pojawiać się opcja wyboru ilości produktów, które chcemy dodać. Dostępne opcje to: „domyślne” – takie jak w ustawieniach modułu, „ukryj” – nie pokazuje wyboru ilości (niezależnie od ustawień modułu), „pokaż” – pokazuje wybór ilości (niezależnie od ustawień modułu).

Limit ilości – pozwala określić maksymalną ilość produktów dla jednego zamówienia. Pole puste lub wartość „0″ oznacza brak limitu, czyli możliwości zamawiania dowolnej ilości produktów, ograniczonej jedynie przez stan magazynowy (jeśli jest określony).

Współczynnik wagi – określa współczynnik wagowy produktu, który może być wykorzystany do uzależnienia kosztów i rodzaju dostawy w zależności od „wagi” całkowitej zamówienia. Pole waga jest współczynnikiem umownym, może być zarówno wagą sensu stricte (w kg lub gramach) bądź też tzw. wagą wymiarową (stosowaną np. w firmach kurierskich), określającą rozmiar przedmiotu za pomocą jednego współczynnika.
Jeżeli pole pozostanie niewypełnione, współczynnik wagowy nie jest uwzględniany dla tego produktu.
Zaleca się określanie współczynnika wagi produktu jako odpowiednio dużej liczby całkowitej (np. 1500 zamiast 1,5). Wymagane jest również zachowanie spójności w sposobie określania współczynnika dla wszystkich produktów w ramach jednego sklepu.

Pokaż pole na dodatkowe informacje – pokazuje pole na dodatkowe informacje, które klient może wpisać przy dodawaniu produktu do koszyka.

Definiuj warianty produktuzobacz tutaj.

Automatyczne akcje dla produktuzobacz tutaj.

Stan magazynowy

Jeżeli wykorzystujesz stany magazynowe, dzięki opcji „sleekStore” -> „Stan magazynowy” masz dostęp do listy wszystkich produktów wraz z ich ceną, stanami magazynowymi oraz aktualnym statusem. Wybierając opcję „niekoreślony stan magazynowy” otrzymujesz listę wszystkich produktów w sklepie bez określonego stanu magazynowego.
W ten sposób masz szybki i wygodny dostęp do wszystkich produktów zdefiniowanych w twoim sklepie.