Automatyczne akcje dla produktów

Automatyczne akcje dla produktu

Automatyczna akcja po otrzymaniu płatności – pozwala na zdefiniowanie automatycznej akcji wykonywanej po zakupie i otrzymaniu płatności online za ten produkt. Opcja umożliwia:

  • Wysłanie wiadomości email – o treści wpisanej w polu „Treść wiadomości”
  • Wysłanie wiadomości e-mail wraz z załącznikiem – o treści wpisanej w polu „Treść wiadomości” oraz załącznikiem sleekStore – opcja idealna przy sprzedaży plików.
  • Wykonaj funkcję php – wykonuje funkcję php, której nazwa jest wpisana w polu „Treść wiadomości”. Funkcja jest wywoływana z dwoma parametrami: $order (dane zamówienia) i $item (pozycja zamówienia)
  • Wykonaj kod php – wykonuje kod php wpisany w polu „Treść wiadomości”. Zmienne $order i $item zawierają odpowiednio informację o zamówieniu oraz o pozycji zamówienia, dla którego wykonywany jest kod.

Wczytaj załącznik – pozwala na dołączenie do produktu pliku, który może być wysłany w automatycznej wiadomości jako załącznik.

Usuń załącznik – dostępne, gdy mamy z produktem skojarzony plik załącznika. Zaznaczenie tej opcji i zapisanie postu spowoduje usunięcie dołączonego wcześniej pliku załącznika.

Dla ochrony Twoich zasobów, załączniki sleekStore przechowywane są na serwerze w formie zaszyfrowanej.

Automatyczne akcje dla danego zamówienia możemy również wykonać ręcznie, przy zmianie statusu zamówienia w panelu administracyjnym.

Niestandardowe akcje mogą być również zrealizowane z wykorzystaniem API haków wordpress’a. Jest to zalecana metoda w przypadku wykorzystania ich w dodatkowych pluginach lub zaawansowanych funkcjonalnościach w ramach motywów graficznych.