Definiowanie wariantów dla produktu

Warianty produktu

Warianty produktu to potężna i unikalna funkcja wtyczki sleekStore pozwalająca na określenie nieograniczonej liczby opcji produktu, gdzie każda opcja może modyfikować zarówno cenę jak i współczynnik wagowy produktu.

Określenie wariantu produktu składa się z nazwy wariantu (małe pole tekstowe) oraz dostępnych wartości dla wariantu (większy obszar tekstowy pod polem nazwy). Jeżeli pole dostępnych wartości dla wariantu jest puste, wtedy dany wariant jest widoczny dla użytkownika jako pole tekstowe – użytkownik może samodzielnie określić jego wartość. W przeciwnym wypadku jest to pole wyboru.

Klikając na „więcej >>” możesz dodać kolejne pola – ich liczba nie jest ograniczona przez wtyczkę sleekStore.

Przykładowe definicje wariantów produktu:

Przykład podstawowy:

Nazwa parametru: kolor
Wartości: (jedna pod drugą)
zielony
żółty
czarny

Przykład z ceną:

Nazwa parametru: Rozmiar
Wartości:
Mały
Średni|49
Duży|59
(rozmiar mały – cena standardowa, średni: 49zł, duży: 59zł)

Drugi przykład z ceną (modyfikatory stałe):

Nazwa parametru: Wersja
Wartości:
Standard
Ekonomiczna|-10
Premium|+10
(ekonomiczna: 10 zł mniej, premium: 10zł więcej)

Trzeci przykład z ceną (modyfikatory procentowe):

Nazwa parametru: Gwarancja
Wartości:
Standard
Ekstra|+10%
Gold|+50%
(ekstra: 10% więcej, gold: 50% więcej)

Możesz zdefiniować dowolną ilość parametrów i każdy z nich może modyfikować cenę. W przypadku podania ceny jako wartości stałej (bez +/-) w kilku parametrach, pod uwagę brana jest zawsze cena najwyższa. W przypadku modyfikatorów (szczególnie procentowych), są one aplikowane w takiej kolejności, jak kolejność zdefiniowanych parametrów.

Podobnie jest ze współczynnikiem wagowym, oprócz stałej wartości dla produktu można go modyfikować identycznie jak cenę, jako trzeci parametr:

Przykład modyfikacji współczynnika wagowego:

Nazwa parametru: Rozmiar
Wartości:
Mały
Średni|49|+10
Duży|59|+20

Ważne! Aby przy wyborze wariantu modyfikującego cenę, aktualizowała się również cena która jest nad przyciskiem „do koszyka”, należy w ustawieniach zaznaczyć opcję „Użyj JavaScript’u (jQuery) dla wariantów i modyfikacji ceny”.
Funkcjonalność ta wykorzystuje JavaScript po stronie front end’u i aby utrzymać maksymalną kompatybilność z różnymi motywami WordPress’a jest domyślnie wyłączona.