Edytor szablonów

Każdy element sklepu jak i wygląd procesu zakupowego można szybko i łatwo dostosować do swoich potrzeb wykorzystując pliki szablonów sleekStore.

Dla wygody oraz aby zmodyfikowane szablony nie zostały nadpisane podczas aktualizacji, zalecamy aby nie edytować bezpośrednio plików wtyczki, lecz zmiany przeprowadzać w obrębie motywu wizualnego.

W tym celu możesz skorzystać z wbudowanej funkcjonalności dostępnej w menu „sleekStore” -> „Szablony” bądź też skopiować i edytować pliki szablonów samodzielnie.

Generowanie plików szablonu

Jeżeli Twój motyw nie posiada plików szablonu sleekStore, po wybraniu z menu „sleekStore” -> „Szablony” pojawi się ekran umożliwiający na wygenerowanie takich plików dla twojego aktualnego motywu:

Edytor szablonów

Podczas generowania szablonu, w katalogu Twojego motywu zostanie utworzony podkatalog „w9ss-nazwa-grupy-szablonów-” i w nim zostaną umieszczone wszystkie pliki szablonów.

Masz do wyboru dwie opcje generowania szablonów: zlokalizowane – generuje pliki w aktualnym języku ustawionym w WordPress’ie w ramach dostępnych tłumaczeń. Domyślnie jest to język polski lub język angielski. wielojęzyczne – generuje plik w formacie wielojęzycznym, gdzie każdy tłumaczony tekst jest w języku angielskim zamknięty wewnątrz znaczników [[ ]].

Po wygenerowaniu szablonów masz możliwość bezpośredniej ich edycji, usunięcia bądź zresetowania, czyli przywrócenia do wersji domyślnej.

Edycja pliku szablonu

Klikając w plik szablonu otwiera się okno edycji szablonu. Szablony są w formacie html wraz z dodatkowymi znacznikami specjalnymi opisanymi w dalszej części.

Edytor szablonów

Z poziomu okna edycji masz również możliwość zresetowania pliku szablonu, czyli przywrócenia wersji domyślnej.

Format plików szablonu

Pliki szablonu oprócz kodu html i wstawek kodu php, jak standardowe pliki szablonów w wordpressie, zawierają znaczniki specjalne, poprawiające ich czytelność i zwiększające komfort ich edycji.

Znaczniki {{ }}

służą do wyświetlenia wartości zmiennej.

Przykładowo {{ $status }} lub {{$status}} wyświetli zmienną status.

Zmienna przed wyświetleniem jest automatycznie filtrowana, aby zapobiec niektórym popularnym atakom takim jak XSS lub CSRF, dlatego zalecamy korzystanie z {{ $zmienna }} zamiast standardowego <?php echo $zmienna ?>

Znaczniki {% %}

Służą do wykonania kodu php. Jest to alias dla , czyli można stosować struktury typu:

{% if ($status): %}
Status to: {{ $status }}
{% endif; %}

Z racji tego, że znaczniki są aliasem, można ich używać naprzemiennie ze znacznikami . Wyjątkiem są specjalne funkcje szablonów, takie jak {% include() %} i {% render() %}, które aby działały prawidłowo, muszą zachować formę znacznika {% %}.

Znaczniki [[ ]]

Jest to specjalny znacznik określający fragment tekstu podlegający tłumaczeniu. Domyślnie wszystkie teksty w szablonach są w języku angielskim i są zamknięte w tych znacznikach. Dzięki temu są obsługiwanie przez standardowy system tłumaczeń wykorzystywany przez wordpress’a i mogą być łatwo tłumaczone za pomocą plików z tłumaczeniami.

Przykładowo, aby poniższy tekst:

Good example

był dostępny dla systemu tłumaczeń, należy zapisać go w formie:

[[Good example]]

Tekst w obrębie tłumaczenia nie może zawierać kodu, wyjątkiem jest znacznik wyświetlający wartość zmiennej, np.:

[[Twoje zamówienie ma status {{$status}}.]]

Jeżeli Twój szablon nie będzie tłumaczony, możesz całkowicie zrezygnować z tych znaczników i wpisywać tekst bezpośrednio w docelowym języku.

Ręczne kopiowanie i edycja plików szablonu

Samodzielne zarządzanie plikami szablonów (dla zaawansowanych użytkowników) polega na skopiowaniu plików szablonu sklepu do katalogu motywu, a dokładniej:
pliki z: wp-content/plugins/w9ss/Views/Shop
kopiujemy do: wp-content/themes/twójmotywgraficzny/w9ss/Shop

Możesz skopiować wszystkie pliki, bądź tylko te, które zamierzasz modyfikować. Kopiowane pliki są w formacie wielojęzycznym, czyli zawierają teksty w języku angielskim zamknięte w znacznikach [[ ]].