Konfiguracja sleekStore

Powyższy film dotyczy wersji 1.x. Najnowsza wersja sleekStore może różnić się detalami, ale zasada działania pozostaje taka sama.

Wtyczkę sleekStore konfigurujemy bezpośrednio z panelu wordpress’a, wybierając z lewego menu „sleekStore -> Ustawienia”.

Konfiguracja

Konfiguracja podzielona jest na trzy sekcje: konfiguracja modułu, formy płatności, sposób dostawy.

Konfiguracja modułu

Strona koszyka/modułu – jest to strona, zamiast której będzie wyświetlany koszyk oraz (w przypadku kontynuacji zamówienia) pozostałe strony funkcyjne sklepu. Aby sklep funkcjonował prawidłowo taka strona musi być zdefiniowana.

Konfiguracja

Jeżeli nie posiadasz jeszcze takiej strony: pozostaw tę opcję w pozycji nieokreślonej „– Wybierz –”, upewnij się, że zaznaczona jest opcja „LUB dodaj nową stronę o tytule: ” i kliknij zapisz zmiany. sleekStore doda nową stronę dla Ciebie i ustawi ją jako stronę koszyka/modułu.

Typy postów będące produktami – określa, czy jako produkty chcesz traktować strony, wpisy czy też inne rodzaje postów (jeśli są takie dostępne). Po wybraniu, przy edycji danego typu postu, pod edytorem pojawi się wygodny box „sleekStore – Ustawienia produktu” służący do określenia ceny produktu oraz innych opcji.

Waluta – waluta wykorzystywana w sklepie. Wpisana wartość jest wykorzystywana w płatnościach online (np. dotpay.pl) więc musi być znormalizowanym określeniem waluty (np. PLN, USD, EUR zamiast „zł”, „$”, itp. ).
Zawsze należy upewnić się, że używane w sklepie metody płatności obsługują daną walutę.

Domyśla jednostka dla produktów – określa domyślną jednostkę w jakiej produkt będzie dodawany do koszyka. Dla każdego produktu można ustawić inną jednostkę.

Adres e-mail wykorzystywany w sklepie – adres e-mail z którego będą wysyłane powiadomienia do klientów oraz na który będą wysyłane wszystkie potwierdzenia

Automatycznie umieszczaj przycisk „dodaj do koszyka” na postach/stronach ze zdefiniowaną ceną – pozwala określić, czy „dodaj do koszyka” ma pojawiać się automatycznie na stronach produktów. Możesz wybrać aby „dodaj do koszyka” pojawiało się na początku treści opisu lub na końcu – wybór tej opcji jest zależny od wybranego szablonu oraz osobistych preferencji.

W przypadku rezygnacji z automatycznego dodawania „dodaj do koszyka” (wybranie opcji „Nie”) masz możliwość dodania ręcznego tej opcji, wklejając w dowolnym, wybranym przez siebie miejscu we wpisie tag [ssaddtocart]._

Rejestracja użytkownika – pozwala włączyć rejestrację oraz możliwość logowania się klienta dokonującego zakupów. Rejestracja może być opcjonalna (klient wybiera, czy chce się zarejestrować), może być też dyskretna (automatyczna). Po rejestracji klient otrzymuje na swój adres e-mail dane do logowania (nazwę użytkownika oraz hasło).

Włącz panel klienta – jeśli włączona jest rejestracja, możesz dać klientowi dostęp do panelu klienta, w którym ma możliwość podglądu statusu swoich zamówień, edycji swoich danych oraz usunięcia konta.

Dołącz liczbę produktów w koszyku do tytułu strony koszyka – dokleja do tytułu strony koszyka liczbę produktów w koszyku w nawiasie.

Pokazuj wybór ilości przy przycisku „dodaj do koszyka” – pozwala określić, czy przy przycisku „dodaj do koszyka” ma pojawiać się opcja pozwalająca na wybór ilości produktów, które chcemy dodać. Wyświetlanie wyboru ilości zależy również od indywidualnych ustawień dla konkretnego produktu.

Ukryj produkt po wyczerpaniu zapasów (ustawia status na „szkic”) – opcja dotyczy produktów z określonym stanem magazynowym. Gdy opcja jest zaznaczona, to po wyczerpaniu stanu magazynowego status strony produktu zostanie ustawiony na „szkic” – spowoduje to, że produkt przestanie być widoczny. W przeciwnym wypadku strona produktu będzie nadal aktywna, jednak bez możliwości dokonania zakupu.

Dodaj do koszyka przenosi na stronę koszyka – po zaznaczeniu, kliknięcie „dodaj do koszyka” automatycznie przenosi na stronę koszyka.

Wyłącz pasek admina na stronach frontu – pozwala na wyłączenie paska pojawiającego się na nie-administracyjnej części strony po zalogowaniu użytkownika.

Użyj domyślnych styli sklepu – włącza wykorzystywanie domyślnie zdefiniowanych styli css sklepu. Jeśli samodzielnie określałeś style css dla stron i elementów sleekStore możesz tę opcję wyłączyć, aby uniknąć dublowania stylów.

Formy płatności

Zakładka służy do włączania oraz konfigurowania dostępnych form płatności.

Aby płatność pojawiała się podczas realizacji zamówienia, należy ustawić kanał jako aktywny.

Opcja „nazwa w sklepie” pozwala na określenie własnej, przyjaznej dla użytkownika, nazwy danego kanału.

Sposób dostawy

Zakładka służy do definiowania oraz konfigurowania dostępnych form dostawy towaru.

Istnieje możliwość dodania nowej formy dostawy, edycji istniejących, czy zmiany ich nazwy.
Zaznaczenie przy nazwie dostawy określa, czy dana dostawa jest aktywna i czy pojawi się jako opcja przy składaniu zamówienia.
Każda opcja dostawy posiada dodatkowe opcje konfiguracyjne dostępne po kliknięciu „Więcej opcji” przy danej dostawie:

Opcje dostawy

Dzięki tym opcjom możemy uzależnić dostępność konkretnej opcji dostawy w zależności od:

  • kwoty całkowitej zamówienia (przydatne np. gdy od pewnej kwoty przesyłka jest gratis)
  • od sumy parametru wagi zamówienia (przydatne np. gdy koszty wysyłko dla ciężkich lub dużych przedmiotów będą inne).

Ważne: parametr id musi być inny dla każdej dostawy oraz musi składać się z ciągu znaków (bez spacji ani innych symboli).

Ustawienia zaawansowane

Bezpieczeństwo i uprawnienia

Pozwala zdefiniować, które grupy użytkowników mają dostęp do określonych funkcji sleekStore.

Ważne: „Zaawansowana edycja opcji produktu” pozwala na definiowanie zaawansowanych akcji dla produktów, takich jak „wykonaj funkcję php” lub „wykonaj kod php” pozwalające na wykonanie indywidualnego kodu PHP przy zakupie produktu. Taka funkcjonalność może być krytyczna z punktu widzenia bezpieczeństwa, dlatego też domyślnie jest dostępna tylko dla administratorów i te ustawienie nie powinno być zmieniane bez uzasadnionego powodu.

Cache dla szablonów

Pozwala włączyć mechanizm cache dla szablonów w celu poprawy wydajności.

Opcje zarządzania cache pozwalają na wyczyszczenie cache i na przebudowanie wszystkich plików.

Ważne! W przypadku włączonego mechanizmu cache dla szablonów, jakiekolwiek zmiany w szablonach, w tym aktualizacja wtyczki do nowej wersji, może wymagać wyczyszczenia lub przebudowania cache.