Konfiguracja pól formularza zamówienia

sleekStore posiada elastyczny i łatwy konfiguracji edytor pól formularza zamówienia:

Konfiguracja formularza zamówienia

Dzięki niemu możesz łatwo określić, które pola formularza zamówienia mają być dostępne przy składaniu zamówienia (pole „Aktywne”), które mają być wymagane (pole „Wymagane”) a ponadto możesz zmienić nazwę pola widoczną dla użytkownika (pole „Nazwa własna”).

Oprócz wbudowanych pól (tzw. systemowych) możesz zdefiniować dowolną ilość własnych pól niestandardowych. Konfiguruje się je podobnie jak pola systemowe, dodatkowo określając rodzaj (typ) pola:

  • pole tekstowe – użytkownik ma możliwość wpisania jednej linii tekstu
  • obszar tekstowy – użytkownik ma możliwość wpisania wielu linii tekstu
  • pole wyboru – użytkownik wybiera jedną ze zdefiniowanych opcji. Możliwe opcje definiuje się za pomocą pola „Wartości”, gdzie wpisuje się je oddzielone przecinkiem
  • pole zaznaczenia – użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji