Dostępne skróty (short code)

[ss_addtocart]

Domyślnie: bez parametrów – wyświetla cenę oraz przycisk „Dodaj do koszyka” na stronie produktu.

Parametry:

 • view – nazwa wariantu szablonu
 • pid – id produktu, którego przycisk dotyczy

Domyślnie jest automatycznie dodawany do produktów z określoną ceną, więc przed jego ręcznym wykorzystywaniem zaleca się wyłączenie tej opcji w ustawieniach sleekStore.

Użycie parametru view: [ss_addtocart view=compact]

Spowoduje wyświetlenie przycisku dodaj do koszyka z wykorzystaniem szablonu „Shop/addToCart-compact.html.php”. Nazwa wariantu szablonu jest dowolna i taki szablon musi być utworzony, niezależnie od standardowego szablonu.

Użycie parametru pid: [ss_addtocart pid=342]

Spowoduje wyświetlenie przycisku dodaj do koszyka dla produktu, którego id to 342. Nie ma znaczenia, czy aktualna strona jest stroną produktu, czy nie. Wyświetlany jest sam przycisk, bez opisu produktu.

[ss_productlist]

Wyświetla listę produktów wg wzoru zdefiniowanego w szablonie „Components/productList.html.php”.

Parametry:

 • parent – element nadrzędny, w przypadku, gdy produkty są stronami. Domyślnie id strony, na której wklejono skrót (czyli domyślnie wyświetla listę prudktów zdefiniowanych jako podstrony).
 • category – id kategorii produktów, które wyświetlić
 • category_name – nazwa (slug) kategorii produktów, które wyświetlić
 • view – wariant szablonu. Dla view=grid zostanie użyty szablon ”Components/productList-grid.html.php”.
 • sort_column – kolumna, wg której sortować produkty
 • sort_order – sortowanie ASC lub DESC
 • meta_key – parametr meta, który mają mieć produkty
 • meta_value – wartość parametru meta
 • number – ilość produktów do wyświetlenia
 • offset – przesunięcie, czyli ile produktów z początku pominąć

Pozwala w szybki sposób wygenerować listę wielu produktów na jednej stronie. Sposób generowania listy jest w pełni konfigurowalny za pomocą szablonów, predefiniowane szablony to:

 • lista (domyślne, bez parametru view)
 • siatka (view=grid)
 • siatka zdjęć (view=imagegrid) – wyświetlane są tylko zdjęcia produktów, zdefiniowane jako ikony wpisu (Twój szablon musi obsługiwać ikony wpisu dla elementów, które są produktami)

[ss_directpay]

Funkcja płatności bezpośrednich szczegółowo opisana tutaj.

[ss_addproduct]

Parametry:

 • name – nazwa produktu
 • price – cena produktu
 • amount – ilość sztuk
 • weight – współczynnik wagowy
 • price_netto – cena netto
 • vat – stawka podatku VAT
 • view – wariant szablonu. Dla view=custom zostanie użyty szablon „Components/addProduct-custom.html.php”

Służy do definiowania przycisku „dodaj do koszyka” wraz z ceną tzw. inline, czyli niezależnie od pozostałych ustawień.

Przydatne w przypadku gdy chcemy dodać kilka opcji „Dodaj do koszyka” w jednym tekście bądź dodać produkt na szybko.

Przykład zastosowania: [ss_addproduct name=”Deska kreślarska” price=”699”]

Funkcje motywów (template tags)

w9ss_addtocart($atts)

Odpowiednik skrótu [ss_addtocart] z identycznymi parametrami.

w9ss_productlist($atts)

Odpowiednik skrótu [ss_productlist] z identycznymi parametrami.

w9ss_directpay($atts)

Odpowiednik skrótu [ss_directpay] szczegółowo opisanego tutaj.

w9ss_cartwidget()

Wyświetla widget koszyka w dowolnym miejscu szablonu.

w9ss_panel_url()

Pobiera adres URL panelu użytkownika sleekStore (funkcjonalność musi być uaktywniona w ustawieniach)

w9ss()->get_order($id, $withitems = true, $fullinfo = true)

Pobiera obiekt zamówienia o zadanym identyfikatorze ($id). Parametr $withitems określa, czy do zamówienia mają zostać dołączone jego pozycje, w formie tablicy $order->items.