Płatności bezpośrednie

Pozwalają na zdefiniowanie dowolnej płatności realizowanej bezpośrednio, tj. z pominięciem koszyka. Płatności bezpośrednie są obsługiwane identycznie jak tradycyjne zamówienia w sleekStore (i można nimi w ten sam sposób zarządzać) – nie posiadają jednak pozycji zamówienia, gdyż dotyczą jednej, konkretnej płatności.

Funkcja ma zastosowanie we wszystkich sytuacjach, w których funkcjonalność koszyka nie jest potrzebna lub wprowadza dodatkowe zamieszanie. Sprawdza się również w wykorzystaniu w ramach innych pluginów, gdyż pozwala definiować dodatkowe pola pozwalające na łatwą identyfikację typu i numeru płatności, a dzięki powiązaniu z API / hooks można łatwo obudować je dodatkową funkcjonalnością.

Płatności bezpośrednie można zdefiniować bezpośrednio w edytorze, za pomocą skrótu (shortcode):

[ss_directpay]

lub za pomocą funkcji do wykorzystania w motywie/pluginie:

w9ss_directpay($atts)


Opis dostępnych parametrów:

  • name – nazwa płatności
  • price – kwota
  • vat – stawka VAT dla płatności (opcja)
  • type – typ płatności bezpośredniej (opcja)
  • payment_id – id płatności bezpośredniej (opcja)
  • form – pola formularza płatności (opcja), oddzielone przecinkiem, np: ‚name,surname,email’
  • method – forma płatności (opcja, domyślnie użytkownik wybiera)
  • view – nazwa wariantu szablonu (opcja)
  • allow_override – domyślnie false, określa, czy zdefiniowane w atrybutach parametry (kwota, typ, nazwa, payment_id) mogą zostać nadpisane (np. z poziomu szablonu)