Aby odnowić swoją licencję i przywrócić dostęp do najnowszych aktualizacji oraz wsparcia technicznego wprowadź klucz licencyjny.

Jeśli nie pamiętasz swojego klucza, zaloguj się na download.sleekstore.pl
wykorzystując adres e-mail na który dokonywano zakupu.