Regulamin

 

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na www.sleekstore.pl.

 

Użyte pojęcia:

Serwis – witryna internetowa dostępna w Internecie pod adresem: http://www.sleekstore.pl

Użytkownik – każdy kto korzysta z serwisu sleekstore.pl

Kupujący – kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Administrator, Sprzedawca – w9 multimedia z siedzibą w Bytomiu przy ul. Nickla 23/10, 41-806 Bytom, REGON: 242768423, NIP: 626-285-97-61.

 

§1

OFERTA SERWISU

Oferta serwisu obejmuje oprogramowanie pod postacią wtyczek do platformy WordPress.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto, tzn. zawierają należny podatek VAT

Na wszystkie dokonane zakupy są wystawiane faktury VAT.

 

§3

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Zamówienia na towary przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na stronie (funkcja koszyka). Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza i podanie prawdziwych danych.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia są realizowane w godzinach pracy sklepu.

Dostawa towaru:

Zamówione oprogramowanie jest wysyłane na wskazany podczas zamówienia adres e-mail.

 

Formy płatności:

a)      Przelew tradycyjny – na rachunek bankowy

b)       Płatności po przez PayU.pl  – usługa płatności kartą kredytową bądź bezpośrednimi przelewami z większości polskich banków obsługiwana przez firmę PayU

c)       Płatności po przez Dotpay.pl  – usługa płatności kartą kredytową bądź bezpośrednimi przelewami z większości polskich banków obsługiwana przez firmę Dotpay

Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez kupującego treści niniejszego regulaminu.

Poprzez złożenie zamówienia, Klient oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez w9 multimedia.

 

§4

PRAWA AUTORSKIE I ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

Oprogramowanie udostępnione w Serwisie jest chronione prawami autorskimi i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83).

 

§5

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane zbierane podczas zakładania konta: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, hasło, opcjonalnie dane firmy i NIP.

Płatność za pośrednictwem Systemu PayU – obsługę płatności przejmuje firma PayU S.A. i to do niej są przekazywane wymagane dane. Administrator systemu nie ma do nich dostępu, nie pozna numeru konta, ani numeru karty kredytowej, którą płatność była dokonana.

Płatność za pośrednictwem Systemu Dotpay – obsługę płatności przejmuje firma Dotpay i to do niej są przekazywane wymagane dane. Administrator systemu nie ma do nich dostępu, nie pozna numeru konta, ani numeru karty kredytowej, którą płatność była dokonana.

Dane zbierane automatycznie – podczas wizyty w serwisie, automatycznie zbierane są takie dane jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego

Dane zbierane podczas kontaktu za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, to dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu

Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celach kontaktowych.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane klientów serwisu mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”). Aplikacja może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

§6

REKLAMACJE I ZWROTY

Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne poinformowanie Administratora o zaistniałej sytuacji poprzez korespondencje na adres e-mail: sleekstore@w9.pl. We wniosku reklamacyjnym należy podać nazwę towaru, dane kupującego, datę zakupu. Opis powodu reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Sprzedającego.

 

§7

WARUNKI TECHNICZNE UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z ZAKUPIONEGO OPRORGRAMOWANIA

Oprogramowanie jest wtyczką (pluginem) dla platformy WordPress. Aby korzystać z zakupionego oprogramowania należy posiadać poprawnie działającą i skonfigurowaną stronę/blog oparty o platformę WordPress.  

 

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz 271 z późn. zm.)

Administrator zastrzega sobie prawo do błędów w opisach, zdjęciach i cenach. Jednocześnie zobowiązuje się do usunięcia wszelkich błędów niezwłocznie po otrzymaniu informacji o ich powstaniu.

Wszelkie uwagi do postanowień niniejszego regulaminu winny być przesyłane na adres: sleekstore@w9.pl.